Indkreds det du ønsker ved at vælge kategori og/eller dokumenttype

Vi har fundet 46 artikler mv. indenfor det emne eller den dokumenttype, du valgte.

Sortering:

To musiktraditioner på St. Croix

 • Udgivelsesdato: Maj 1995
 • Forfatter: Jesper Thøis Madsen
 • Institution: Aalborg
En historisk og musiketnologisk undersøgelse af quelbey og cariso.
Hent Jesper Thøis Madsen's speciale her.

The Better Class - strategier i den racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix 1902-1917

 • Udgivelsesdato: November 2002
 • Forfatter: Rune Clausen
 • Institution: Kbh
Ved indgangen til det 20. århundrede var der på St. Croix i - Dansk Vestindien etableret en større middelklasse af blandet racemæssig herkomst.
Middelklassen udgjorde en kompleks og sammensat gruppe af mennesker mellem den fåtallige hvide elite på den ene side og den sorte arbejderbefolkningen på den anden.
Flertallet var af afrikansk afstamning men var gennem mere end 200 års dansk styre blevet blandet med europæere og derudover, men i mindre grad asiatiske og andre etniske befolkningsgrupper. Middelklassen var koncentreret i de to byer Christiansted og Frederiksted. Erhvervsmæssigt strakte denne gruppe sig over købmænd, håndværksmestre, skolelærere, hotelejere, søkaptajner m.m.
Hent Rune Clausens speciale her

Helbredssøgende på de danskvestindiske øer, her især St. Croix i perioden 1830-1880

 • Udgivelsesdato: 2010
 • Forfatter: Laura Thatt Jensen
 • Institution: DWIS
Dette speciale beskriver de helbredssøgende, der rejste til de danskvestindiske øer, her især Sct. Croix i jagten på et bedre klima.
I det samtidige kildemateriale fra øerne i perioden 1830 til ca. 1880 støder man ofte på denne gruppe. Både i rejsebeskrivelser om ophold på øerne og i de praktiserende lægers medicinalberetninger.
Selv om gruppen af helbredssøgende var relativt lille, fandtes der umiddelbart meget skriftligt materiale om den.1 Dog fandtes der mest information om, at de opholdt sig på Sct. Croix. Dette kan være grundet klimatiske forhold, men kan også have at gøre med, at Sct. Croix var den største ø. De helbredssøgende fandtes også på Sct. Thomas, men slet ikke nær så koncentreret.
Hent specialet her.

Slave Schools in the Danish West Indies 1839 -1853

 • Udgivelsesdato: 1988
 • Forfatter: Birgit Jul Fryd Johansen
 • Institution: Kbh
On 8 June 1839 king Frederik VI(17681839) accepted the creation of a school system for Black children by giving GovernorGeneral Peter von Scholten permission to go to Herrnhut, to negotiate plans for esta blishing country schools in the Danish West Indies under Moravian au spices the first public schools for slave children on the Danish Vir gin Islands.
The purpose of this thesis is to analyse the reasons for erecting schools for the Black population around 1840. Was it the situation on the Virgin Islands which provoked this initiative and what were the purpose and guiding ideals?
Hent specialet her.

Fjerne danske tropeøer i oprørte vande

 • Udgivelsesdato: Februar 2000
 • Forfatter: Lasse TopJensen
 • Institution: Odense
Den indenrigspolitiske krise i Danmark i forbindelse med salget af De dansk-vestindiske Øer til USA i 1916.
Hent Lasse Topp-Jensens speciale her.

Udviklingen af magtstrukturen i Vestindisk-guineisk Kompagni i perioden for dets handel og transport af slaver, sept. 1697.til feb. 1734

 • Udgivelsesdato: 19. august 2002
 • Forfatter: Pia Dudman Nielsen
 • Institution: Kbh
Udgangspunktet for analysen i dette speciale vil være kompagniets organisatoriske opbygning med dets magtstruktur og interpersonelle relationer, der igen vil blive sammenlignet med det hollandske West Indische Compagnie (WIC 16211793), hvorfra VgK havde hentet sin organisatoriske inspirati on (kapital 5). Idet VgKs hovedkontor lå i København, og idet kompagtiets tre magtgrupper fysisk befandt sig her, ligesom deres beslutninger blev truffet her, vil København være det geografiske udgangspunkt for min analyse.
Hent Pia Dudman Nielsens speciale her.

St. Croix's handel 1764-90

 • Udgivelsesdato: 1984
 • Forfatter: Henrik Korsgaard Nielsen
 • Institution: Aarhus
Formålet med dette speciale er at undersøge St.Croix's handel i årene 1764-90, med henblik på dels at bedømme denne handels betydning for øen selv, men desuden også for at kunne vurdere den af det danske monarki førte handelspolitik.
Emnet deler sig naturligt i to dele, nemlig import- og eksporthandelen - to problemstillinger med både fælles og specielle aspekter. En undersøgelse af St. Croix' s import må dreje sig om hvilke varer i hvor store mængder St.Croix havde behov for, samt hvorvidt det danske monarki kunne eller ville efterkomme denne efterspørgsel, og - hvis dette ikke var tilfældet, hvorfra St.Croix da fik de nødvendige varer. St.Croix's import er altså et spørgsmål om livsvigtige forsyninger, snarere end et økonomisk spørgsmål.
Hent Henrik Korsgaard Nielsens speciale her.

Dansk-Vestindisk Koloniadministration

 • Udgivelsesdato: 1980
 • Forfatter: Poul Erik Olsen
 • Institution: Kbh
En undersøgelse af tilstande og forandringer i forvaltningens instituelle opbygning. i årene omkring 1848. 
Hent Poul Erik Olsen's undersøgelse her.
 Advarsel Advarsel: Dette speciale fylder 31 MB, hvorfor det kan tage nogen tid at downloade. 

Danske filantropiske og missionske kvinder i Dansk Vestindien 1904-1917

 • Udgivelsesdato: Oktober 2010
 • Forfatter: Sara Holm-Meier
 • Institution: Kbh
Den sidste periode af dansk styre i Dansk Vestindien var domineret af en debat om at reformere kolonisamfundet. Den dansk vestindiske befolkning tog aktivt del i debatten, og forsøgte at opnå indflydelse på samfundsudviklingen.
Efter 1902 blev der sat en række foretagender i gang for at udvikle kolonien, men initiativerne indfriede ikke de opbyggede forhåbninger. I stedet forsøgte en gruppe på St. Croix at gennemtvinge ændringer via organisering af landarbejderne og gennemførelsen af en strejke i 1916 kort før salget af kolonien til USA blev en realitet.
Hent specialet her.

Social positionering blandt de afrocaribiske slaver på St. Croix, 1800-1850

 • Udgivelsesdato: Maj 2014
 • Forfatter: Aske Stick
 • Institution: Kbh
I februar 1808 kom de tre afrocaribiske slaver, August, Dick og Secipio op at slås i Madame Booths bod i byen Christiansted på St. Croix, i Dansk Vestindien. De tre afrocaribiske slaver havde mødt hinanden i boden en søndag eftermiddag, efter August havde solgt brænde på markedet i Christiansted og var på vej hjem til sin plantage. Slagsmålet forblev dog ikke en sag mellem de tre, da politimesteren i Christiansted, Mouritzen, fik underretning om slagsmålet gennem J. M. Magens, Augusts ejer, to dage efter
. . . .  På baggrund af ovennævnte episode og andre eksempler af slavernes interne positionering, behandler specialet de indbyrdes sociale relationer mellem de afrocaribiske slaver på St. Croix, og hvordan disse udspillede sig mellem slaverne. Specialet arbejder derfor med følgende problemstilling:
Med udgangspunkt i politijournalerne fra Christiansted St. Croix 17981846 undersøges de afrocaribiske slavers strategier og praksisser for social positionering i Dansk Vestindien. Dette baserer sig på en hypotese om, at magtstrukturen i Dansk Vestindien ikke fuldstændig bestemte de sociale positioner, slaverne kunne etablere. Ambitionen er dermed at vise, at gruppen af afrocaribiske slaver var mere indbyrdes differentieret end hidtil antaget.
Hent specialet her.

Dansk Vestindisk Selskab – for dig der er interesseret i de tidligere danske øer i Caribien. Skriv til os på dvs@dwis.dk

CVR. nr.  30 84 69 31 - Formand Lars Hven Troelsen - Strandøre 19, 2100 København Ø - Tlf. 4051 9495.

Bankkonto: Lån & Spar Bank 0400-117 00 79724.

Mobilepay: 65692

IBAN-nr. DK200400 170079724; BIC-kode LOSADKKK

 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.