Skip to main content

Peter von Scholten, kommissionen af 1849 - Domsakter - Kommissionsprotokol

  • Udgivelsestidspunkt : 29. maj 2023
  • Forfatter: Jens Villumsen
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I Rigsarkivet findes under Justitsministeriet en pakke med arkivalier om Von Scholten kommissionen af
1849. 

Pakkens DAISY-betegnelse er:

Justitsministeriet, Kommissionen af 23. 12. 1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under
Negeropstanden i Vestindien 1848. 

Domsakt

Det var den kommissionsdomstol, der blev nedsat i København ved kongelig befaling af 23. december 1849 for at dømme Peter von Scholten, efter at han 3. Juli 1848 havde givet slaverne i Dansk Vestindien deres frihed.
I pakken findes kommissionens protokoller, indlæg fra forsvarer og anklager, samt en række bilag, der knytter sig til sagen. 

Alt materialet er indeholdt i kommissionens endelige protokol, der er transskriberet og kan hentes ved at klikke her.

Originale underskrifter fra protokoller og bilag er i et vist omfang indsat i den transskriberede tekst. 

Jens Villumsen, 4. februar 2015
Tilrettet efter den scannede protokol 2023