Skip to main content

Peter von Scholten kommissionen af 1849 Forhandlingsprotokol

  • Udgivelsestidspunkt : 29. maj 2023
  • Forfatter: Jens Villumsen
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I Rigsarkivet findes i en pakke med arkivalier om:

Justitsministeriet, Kommissionen af 23. 12. 1849 vedrørende
Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848.

Forhandlingsprotokol
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20204416#509171,60209219
Opslagsnumre i scanningen er markeret i teksten.
_____________________________________________________________________________________
[opslag 2]

Denne af 96 pagina bestaaende Protocol autoriseres herved til Brug for den under 23de December 1849 allernaadigst nedsatte Commission til at paakjende Generalmajor P. C. F. v Scholtens Forhold under og i Anledning af Negeropstanden paa St Croix i Juli Maaned 1848.

Justitsministeriet, den 17de Januar 1850.
Bardenfleth

[opslag 3]

Aar 1850 den 16de Marts var den ved allerhøieste Commissorium af 23de December f: A:, til at behandle og paadømme en Sag betræffende Generalmajor og Kammerherre Peter Carl Frederik von Scholtens, under og i Anledning af Negeropstanden paa St. Croix i Juli Maaned 1848 udviste Forhold, som militair Høistbefalende, og øverste civile Authoritet paa Stedet, nedsatte Commission samlet i den militaire Høiskoles Locale. Allerhøistbemeldte Commissorium blev fremlagt, tilligemed en Skrivelse til Commissionen fra Justitsministeriet af 31te December f: A, hvorved Commissionen meddeles Underretning om, at Landsover samt Hof- og Stadsrets Procurator, Kammerraad, Nyegaard er beskikket til at udføre Sagen imod General major von Scholten. Det bemærkedes derhos, at samtlige de Sagen tilhørende Acter, der af vedkommende Ministerium ere tilstillede Commissionen, i sin Tid herfra ere bleven tilsendte den i Sagen beskikkede Actor.

Det fremlagte Commissorium blev acteret under Litr: A. og den fremlagte Skrivelse fra Justitsministeriet under Litr: B.

Videre bemærkedes, at Candidatus juris Herforth af Commissionen var antaget, til i Sagen at fungere som Commissionsskriver.

Læs mere i den fulde transskriberede forhandlingsprotokol.