Skip to main content

Bekjendtgjorelse 2den October 1878

  • Udgivelsestidspunkt : Maj 2019
  • Dokumentnummer: Artikel bragt i St. Croix Avis den 5. oktober 1878
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Samfund og historie
Under de paa St. Croix nu stedfindende tumultariske Optrin erklarer jeg undertegnede Gouvernør i Henhold til Coloniallovens § 12, Oen i BELEIRINGSTILSTAND.

Som fölge heraf opfordres enhver god Borger til at stötte den lovlige Magt og strax melde sig hos Præsidenten i Byen Christiansted eller hos Politimesteren i Byen Frederiksted.


Enhver der antræffes med Vaaben i Haand for at gjöre modstand mod den lovlige Magt, udsætter sig for at blive nedskudt paa Stedet. Paa Gader og offentlige Pladser maa ingen Forsamlinger finde Sted paa mere end 3 Personer.


Gouvernementet for de Dansk Vestindiske Oer,
p.t. Christiansted, St. Croix
den 2den Octover 1878

Aug. Garde

(Red: Denne artikel bør læses i sammenhæng med "Proclamation af 5de October 1878", der også blev bragt i St. Croix Avis den 5. oktober 1878).
   Bekjendtgjorelse St. Croix Avis 5de October 1878