Skip to main content

Den rette autoritet Jordmoderhjælp, Magt og afrocaribiske kvinder i Dansk Vestindien, 1879-1887

Foredrag ved Caroline Augusta Richelsen, cand. mag.

I november 1885 gennemførte myndighederne i Dansk Vestindien en storstilet reform af jordemodervæsenet på den største af de tre øer, St. Croix. St. Croix havde, siden frigivelsen af den slavegjorte befolkning i 1848, oplevet en voksende dødelighed blandt spædbørn.

Med denne jordemoder-reform ønskede øens sundhedsmyndigheder at gøre jordemoderhjælp mere tilgængelig for den primært afro-caribiskerbejder befolkning, men gjorde det samtidig sværere for de afro-caribiske kvinder, der ikke var statsautoriserede jordemødre, at praktisere.

Dette foredrag vil kortlægge forsøget på at gentænke jordemodersystemet på St. Croix og undersøge hvorledes staten søgte at styrke sin position over for plantagerne, samt den primære afrocaribiske arbejderbefolkning, især afrocaribiske kvinder. Foruden at diskutere den aktuelle reform, fokuserer foredraget også på de konsekvenser reformen havde for de enkle afrocaribiske kvinder og jordemødre.

I kølvandet på reformen blev et større antal kvinder beskyldt for at havde modtaget eller udført ”uautoriseret fødselshjælp,” hvilket rejser spørgsmål om hvorledes staten forsøgte at regulere hvilken slags jordemoderhjælp var tilgængelig, samt hvem der havde autoriteten til at bestemme hvad den rette hjælp var.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød og kaffe/the.

Tidspunkt: Mandag den 24. april 2023, kl. 19:00
Sted: Tåstrup Medborgerhus, Store Sal
Tilmeldingsfrist: Mandag den 17. april 2023, kl. 21:00
Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 150 kr.

Information om arrangementet

Arrangementets tidspunkt mandag 24-04-2023. 19-00
Sidste frist for tilmelding: mandag 17-04-2023. 21-00
Det foregår her: Taastrup Medborgerhus, Store Sal

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Atlantic link