Skip to main content

Filtrer visning i elektronisk bibliotek

Herunder kan du vælge filtrering af bibliotekets artikler. Bemærk du skal være logget ind for at kunne se alt data som fx referater.

Emnekategori

Dokumenttype

List Columns

 • Udgivelsestidspunkt : 29. november 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie, Transport, produktion og handel
Denne artikel indeholder arkivalier fra Vestindisk-Guineisk Kompagnis direktion, transskription af en journal, som Hans Kongelige Majestæts Inspecteur, Hendrich Bennoit La Fosse førte fra skibet ”Larburgs Galleij”. Skibet afrejste fra København 13. november 1734 for at sejle til St. Thomas og St. Croix, efter at St. Croix var blevet dansk. Journalen, der er ført på tysk, slutter ved skibets afr...

 • Udgivelsestidspunkt : 7. november 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
En meget blandet samling af dokumenter fra Vestindien er svær at give en samlet forklaring på, men samlingen indeholder en lang række dokumenter, som ikke er fundet i andre arkivgrupper.Tilfældige eksempler fra den blandede samling: en samlet oversigt over samtlige plantager på St. Croix fra start og indtil 1758 med angivelse af størrelse, hvornår de blev købt/solgt, til hvem, og pris vurde...

 • Udgivelsestidspunkt : 30. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
Direktionen i Vestindisk-Guineisk Kompagni etablerede i 1735 et lotteri, hvor præmierne var plantagegrunde på St. Croix. I arkivalierne kan vi følge lotteriet fra dets oprettelse, over salget af lodder, og indtil man måtte opgive det, og betale indskud tilbage. Arkivalierne er placeret under ”vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen, Vestindien vedkommende 1735-1740.Læs her de transskriberede ...

 • Udgivelsestidspunkt : 30. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie, Transport, produktion og handel
I en gruppe arkivalier, der har haft skiftende navne og placeringer, findes en lang række dokumenter og breve angående de kongelige sukkerplantager på St. Croix. De har været placeret under: Rentekammerets Danske Afdeling, Vestindisk-guineisk renteskriverkontor, og Partikulærkammeret, Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Arkivalierne dækker perioden 1733-1752, men her er foreløbig k...

 • Udgivelsestidspunkt : 30. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
Guvernementet for de vestindiske øer sendte løbende skrivelser til kongen for at rapportere, hvad der skete på øerne. Og man gemte på øerne kopi af disse hjemsendte Skrivelser.Disse kopibøger er bevarede fra 31. oktober 1816 til 24. december 1844. Hver skrivelse er afsluttet med initialerne for den, der har skrevet rapporten.St = Johan Henrik Christian von Stabel (fungerende generalguvernør 27/...

 • Udgivelsestidspunkt : 30. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Natur og geografi, Samfund og historie
I Generaltoldkammeret – Ældre del, Vestindisk-guineisk renteskriverkontor findes et forslag om at optage Crab Island i de danske besiddelser i Caribien.Forslaget, som er fra 1764-1767, er skrevet af Søren Rosenlund. Han beskriver øen, og angiver hvordan optagelsen kunne foregå.I samme dokument angiver Søren Rosenlund også et projekt for Københavns havn.Læs her de transskriberede arkivalier

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Gendarmer, militær, marine og toldvæsen, Mennesker, Samfund og historie
Ved retsopgøret imod Peter von Scholten efter hans hjemkomst efter emancipationen, havde han C. N. David som sin forsvarer.I C. N. Davids privatarkiv ligger en skrivelse fra Peter von Scholten, med supplerende forklaring til sagen. Download forklaringen her. C. N. Davids privatarkiv er ikke scannet, og derfor ikke tilgængelig på Rigsarkivets internet. Jens Villumsen  affotografering af von Scho...

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I 1759 var der tilsyneladende optræk til et slaveoprør på St. Croix.  Den daværende, kontroversielle byfoged Engelbert Hesselberg har beskrevet sagen med de 30 dømte, hvoraf 5 dog nåede at flygte før pågribelsen. Dommene med dødsstraf for 14 af de pågrebne blev eksekveret på forskellig vis. Og er detaljeret beskrevet med hvor lang tid de enkelte var om at dø. Dokumentet findes på Nasjonalbiblio...

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
HavmandenDer havde været et mislykket dansk forsøg 1665 – 1669 på at kolonisere St. Thomas. Det var med Erik Nielsen Smidt som guvernør, men han døde kort efter ankomsten, og Kjeld Jensen Slagelse tog over.Den egentlige kolonisering skete fra 1671 med Jørgen Iversen Dybbøl som den første guvernør. De ankom med fregatten ”Færø” til St. Thomas 25. maj 1672, og den danske kolonitid endte først med salget t...

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I forbindelse med jobbet som General-guvernør over de vestindiske øer, havde Peter en administrations-håndbog, hvor de gældende forordninger, reskripter, regler, love osv. var noteret, ordnet efter emner. Bogen har været holdt ajour med nye bestemmelser, dog tilsyneladende ikke efter 1833. Download administrationshåndbogen