Skip to main content

Filtrer visning i elektronisk bibliotek

Herunder kan du vælge filtrering af bibliotekets artikler. Bemærk du skal være logget ind for at kunne se alt data som fx referater.

Emnekategori

Dokumenttype

Etatsråd Martfeldts dokumenter

  • Udgivelsestidspunkt : 7. november 2023
  • Forfatter: Jens Villumsen
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Samfund og historie
En meget blandet samling af dokumenter fra Vestindien er svær at give en samlet forklaring på, men samlingen indeholder en lang række dokumenter, som ikke er fundet i andre arkivgrupper.

Tilfældige eksempler fra den blandede samling:
  • en samlet oversigt over samtlige plantager på St. Croix fra start og indtil 1758 med angivelse af størrelse, hvornår de blev købt/solgt, til hvem, og pris
  • vurdering 1744 af hver enkelt af plantagen Princessens bygninger, dens mere end 200 navngivne slaver, og knap 50 dyr
  • adskillige skattelister
  • koncept til en Negeranordning
Arkivalierne er i Rigsarkivet placeret under ”Vestindisk-Guineisk Kompagni >Direktionen > Om Vestindien > Diverse dokumenter indsamlet af Etatsråd Martfeldt”.

Læs her de transskriberede arkivalier her