Skip to main content

Dansk Vestindien for 250 år siden

E-Mail
En almindelig beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller West-Indiske Ey-Lande
Ingen billede oprettet
Brutto-salgspris: kr. 50.00
Rabat:
Forfatter eller kunstner
J.L. Carstens
Udgivelsesår
1981
Sidetal
164
Beskrivelse

Beskrivelsen af Dansk Vestindien for 250 år er nedskrevet af plantageejer Johan Lorentz Carstens i årene o.1740, og manuskriptet blev i 189 overdraget til Marinens bibliotek i København. Det henlå her indtil bibliotekets daværende leder, kommandørkaptajn J. Teisen gjorde såvel Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie som Dansk vestindisk Selskab opmærksom på det interessante manuskript.


Beskrivelsen foreligger med illustrationer udført af tegneren Ingvar Zangenberg, som under et ophold på øerne i foråret 1979 tegnede bygninger som eksisterede i 1733, om end mange af dem nu henligger som ruiner, ligesom han ved mangfoldige skitser og vignetter har levendegjort stoffet.
ISBN-nr.
87-980249-5-7