Skip to main content

Klart Skib

E-Mail
Denne bog handler om orlogsskibes deltagelse i opbygningen af den tropiske koloni i Caribien og om flådens opgaver ved det tidligere Dansk Vestindien fra kronens overtagelse af kolonien i 1755 frem til salget af kolonien til USA i 1917. 100-året for salget er en passende anledning til at berette om, hvad orlogsskibene og deres besætninger udrettede og gøre denne del af flådens historie kendt.
Ingen billede oprettet
Brutto-salgspris: kr. 250.00
Rabat:
Forfatter eller kunstner
Per Herholdt Jensen
Udgivelsesår
2017
Sidetal
240
Beskrivelse Der er skrevet meget om Dansk Vestindien i årenes løb, men flådens virke ved øerne har kun været sporadisk berørt.

Det har Per Herholdt Jensen rettet op på med denne bog, og han har benyttet det historiske år som afsæt til udgivelsen. Som aktiv søofficer har han sejlet i Nordatlanten, og han har skrevet en række læseværdige bøger om flådens historie og virke her. Nu er turen kommet til den sømilitære historie i de dansk vestindiske farvande.

Vi er med, når orlogsskibene skal håndhæve suveræniteten i de vestindiske farvande og bekæmpe sørøvere og kapere. Vi er med, når de ved deres blotte tilstedeværelse skal holde slaverne i ro, og vi kan løbende følge udviklingen af orlogsskibene fra rene sejlskibe over kulfyrede skruefregatter til dampdrevne krydsere af jern. Kun få af skibene var bygget til stationstjeneste ved Dansk Vestindien, men også dengang var det et grundvilkår, at man må drage afsted med det man har, når Danmarks interesser kræver det.......

”... Dette vigtige værk om den sømilitære historie i de dansk vestindiske farvande er den første større samlede fremstilling, der er skrevet om emnet. Det er et illustrativt eksempel på, hvordan flåden i denne periode blev anvendt til at sikre oversøiske interesser, men det er også historien om besætningernes sømandskab, mod, handlekraft og erfaringer. " fra forordet, der er skrevet af Kontreadmiral Nils Wang, Chef for Forsvarsakademiet.
ISBN-nr.
97-88790-924669
Forlag eller udgiver
Forlaget Nautilus