Skip to main content

Kunstakademiets Vestindienstudier. Opmålinger 1961 af bygninger på St. Thomas og St. Croix

E-Mail
Dansk Vestindisk Selskab har fra 2018 overtaget forhandlingen af bogen, der også er udkommet i en engelsksproget udgave.
Ingen billede oprettet
Brutto-salgspris: kr. 200.00
Rabat:
Forfatter eller kunstner
Thorkel Dahl og Kjeld de Fine
Udgivelsesår
2004
Sidetal
299
Beskrivelse Det Kongelige Danske Kunstakademis vestindienstudier er baseret på en studierejse fra 1961 til de tidligere danske øer St. Thomas, St. Jan og St. Croix.

Målet var at besigtige, tegne og fotografere de bygninger, der blev opført, mens øerne hørte under det danske kongedømme (1671-1917).

I bogen er gengivet rejsens resultater suppleret med oplysninger om bygningernes tilblivelse, deres anvendelse, beboere og ejere samt i en vis udstrækning deres bygmestre. Endvidere er der, baseret på arkivstudier, gjort rede for en del omstændigheder i forbindelse med planlægningen af byerne og byggeriet i almindelighed.

Bogen er et vigtigt dokument og en guldgrube af originale bykort, fotos og arkivoplysninger. Og så er opmålingerne endelig blevet publiceret.

De bliver forhåbentlig brugt i det restaureringsarbejde, som utvivlsomt bliver næste skridt i øernes bygningshistorie.

Bogens forfattere har i hele perioden haft en levende interesse for denne del af den danske kolonihistorie og foretog i 2001 en ny rejse med henblik på at indsamle materiale til bogens færdiggørelse.
ISBN-nr.
87-87136-64-3