Skip to main content

Filtrer visning i elektronisk bibliotek

Herunder kan du vælge filtrering af bibliotekets artikler. Bemærk du skal være logget ind for at kunne se alt data som fx referater.

Emnekategori

Dokumenttype

List Columns

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
HavmandenDer havde været et mislykket dansk forsøg 1665 – 1669 på at kolonisere St. Thomas. Det var med Erik Nielsen Smidt som guvernør, men han døde kort efter ankomsten, og Kjeld Jensen Slagelse tog over.Den egentlige kolonisering skete fra 1671 med Jørgen Iversen Dybbøl som den første guvernør. De ankom med fregatten ”Færø” til St. Thomas 25. maj 1672, og den danske kolonitid endte først med salget t...

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I forbindelse med jobbet som General-guvernør over de vestindiske øer, havde Peter en administrations-håndbog, hvor de gældende forordninger, reskripter, regler, love osv. var noteret, ordnet efter emner. Bogen har været holdt ajour med nye bestemmelser, dog tilsyneladende ikke efter 1833. Download administrationshåndbogen  

 • Udgivelsestidspunkt : 11. oktober 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
Skiftet blev gennemført som eksekutorbo ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission. Det blev påbegyndt efter Peters død i Altona 26/1 1854, da han sad i uskiftet bo efter hustruen, og blev afsluttet 27/5 1856.Skiftesagen indeholder blandt andet Peters testamente, samt det codicil, som Peter fik lavet meget kort tid før sin død.Desuden indeholder det mange detaljer, som...

 • Udgivelsestidspunkt : 29. august 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Gendarmer, militær, marine og toldvæsen, Samfund og historie
6. oktober 1779 blev briggen ”Tiger” (The Tiger), som tilhørte det Kongelige Danske Vestindiske Handelsselskab, kapret af det private kaperskib ”Admiral Barrington”.Det danske skib, der blev ført af skipper James Prince, blev ført til Tortola, hvor retssagen foregik.Det private kaperskib var ejet af englænderen Henry Mears.Retssagen om skibet strakte sig til 8. april 1780, og blev en kostbar af...

 • Udgivelsestidspunkt : 29. august 2+23
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I et privat arkiv på Rigsarkivet ligger en lille dagbog, ”P. Bang Vestindien-rejse 1815-1816”.Mandens fulde navn er Peter Kraft Bang, født 19/8 1794. Han blev 11/2 1813 løjtnant i Søetaten, begav sig ved årsskiftet 1815/16 ud på en rejse til Vestindien. På rejsen førte han sin dagbog, og lavede en række optegnelser om sine iagttagelser, både til søs og på øerne.Dagbogen slutter temmelig pludsel...

 • Udgivelsestidspunkt : 29. august 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
Da man skulle i gang med den egentlige kolonisering af St. Thomas i 1671, valgte man 22. marts 1671, forinden afrejsen at orientere den franske ambassadør i Danmark, Mr. de Trelon. Denne skrivelse opbevares i det franske Nationalarkiv, i Fonds Généralités, Carton 94, dossier 896. Se dokumentet og læs transskriptionen her

 • Udgivelsestidspunkt : 29. august 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
Da Peter von Scholten 3. juli 1848 havde gennemført Emancipationen, fik blev han syg, og han sendte 8. juli 1848 dette brev til guvernøren for St. Thomas, kammerherre Oxholm, og beordrede ham om straks at overtage generalguvernørembedet .Se dokumentet og læs transskriptionen her.

 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
Denne artikel indeholder arkivalier fra Generaltoldkammer-og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret: ”Om den dertil udsendte kommissions undersøgelse af de vestindiske embedsmænds forhold i anledning af emancipationen i 1848, og den imod generalguvernør von Scholten anlagte sag.Du finder det transskriberede dokument her.

 • Udgivelsestidspunkt : 29. maj 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I Rigsarkivet findes i en pakke med arkivalier om: Justitsministeriet, Kommissionen af 23. 12. 1849 vedrørendeGeneralguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848. Forhandlingsprotokolhttps://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20204416#509171,60209219Opslagsnumre i scanningen er markeret i teksten. ____________________________________________________________________...

 • Udgivelsestidspunkt : 29. maj 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.Vor synderlige Gunst! Vide maa I Os Elskelig Hr. Generallieutenant, Frederik Løvenørn v. Bardenfleth, Vor Kammerherre, Chef for Vor militaire Høiskole og Landcadetkorpset, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand; Os Elskelig Hr. Generalmajor Pe...