Skip to main content

Filtrer visning i elektronisk bibliotek

Herunder kan du vælge filtrering af bibliotekets artikler. Bemærk du skal være logget ind for at kunne se alt data som fx referater.

Emnekategori

Dokumenttype

List Columns

 • Udgivelsestidspunkt : 29. maj 2023
 • Forfatter: Jens Villumsen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
I Rigsarkivet findes under Justitsministeriet en pakke med arkivalier om Von Scholten kommissionen af 1849. Pakkens DAISY-betegnelse er:Justitsministeriet, Kommissionen af 23. 12. 1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848. DomsaktDet var den kommissionsdomstol, der blev nedsat i København ved kongelig befaling af 23. december 1849 for at dømme Pete...

 • Udgivelsestidspunkt : Maj 2019
 • Dokumentnummer: Artikel bragt i St. Croix Avis den 5. oktober 1878
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
Proclamation St Croix Avis 5 oktober 1878  Janus August GardeCommandeur af Dannebrog ogDannabrogsmand,KammerherreGoverneur over de Dansk Vestindisk Öer     GJÖR VITTERLIGT: Efterat jeg den 2den dennes har maattet erklære Öen St. Croix i Beleiringstilstand, som Fölge af det Dagen forinden udbrudte Oprör, hvilket fremdeles er fortsat med Ödelæggelsder navnlig ved Ildspaasættelser, Mordbrand og Plyndring, og da det, baade paa Grund a...

 • Udgivelsestidspunkt : Maj 2019
 • Dokumentnummer: Artikel bragt i St. Croix Avis den 5. oktober 1878
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
Bekjendtgjorelse St. Croix Avis 5de October 1878Under de paa St. Croix nu stedfindende tumultariske Optrin erklarer jeg undertegnede Gouvernør i Henhold til Coloniallovens § 12, Oen i BELEIRINGSTILSTAND. Som fölge heraf opfordres enhver god Borger til at stötte den lovlige Magt og strax melde sig hos Præsidenten i Byen Christiansted eller hos Politimesteren i Byen Frederiksted.Enhver der antræffes med Vaaben i Haand for at gjöre modstand mod...

 • Udgivelsestidspunkt : 4. august 1916
 • Forfatter: Ebbe Tor Andersen
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Samfund og historie
"Den 4. august 1916 blev der i New York afsluttet en Konvention mellem Danmark og de amerikanske Forenede Stater angaaende overdragelse til de nævnte Stater af Øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Vestindien".Læs videre . . .  Uddrag_af_betaenkning_angaaede_de_dansk_vestindiske_oeer.pdf

 • Udgivelsestidspunkt : 24. febbruar 2016
 • Forfatter: Ebbe Tor Andersen
 • Dokumentnummer: The National Archives 55-82-B ox 164
 • Dokumenttype: Arkivalier
 • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
 • Emnekategori: Transport, produktion og handel
  Artiklen er en gengivelse af bestemmelser fastsat den 4. februar 1908 af Gouvernementet på St. Croix for "Indretning og Brug af Automobiler, der agtes benyttet paa St. Croix paa offentlige Gader  Veie, eller Pladser" .Bestemmelserne er indskrevet med den oprindelige stavemåde og formulering.Bestemmelser vedrørende "Indretning og Brugen af Automobiler, der agtes benyttede paa St. Croix til Fæ...